ANNONS

Tryggad elförsörjning

Sydvästlänken är ett stort projekt för att trygga elförsörjningen i stora delar av Sverige. Skanska och Schakt & Transport har ansvar för sträckan Värnamo till Lyby, totalt cirka 18,5 mil.
I rader om fyra grävs kablarna ner, och det är ett utmanande arbete som de tar sig an med hjälp av maskinstyrning. När de är klara har de grävt ner världens längsta likströmskabel på land.
Filip Sundkvist är arbetsledare på Schakt & Transport och ansvarig för maskinstyrningen.
– Vi har maskinstyrning på cirka 60 maskiner och det hade vi aldrig klarat oss utan vid ett sådant här projekt, säger Filip.
Han kan inte ens tänka sig att driva ett sådant här komplext projekt utan maskinstyrning. Det hade krävt ett stort antal utsättare och tagit mycket längre tid.
De jobbar även med iCON telematics. Det innebär att man utrustat cirka 45 maskiner, men målet är att alla maskiner ska vara uppkopplade.
– Det finns otroligt mycket att vinna med iCON telematics på detta projekt. Vi spar väldigt mycket tid på att slippa åka runt och föra över nya modeller i maskinerna. Vi vill att alla maskiner ska vara uppdaterade måndag morgon så att alla har färska modeller när de börjar jobba, säger Filip.
På alla typer av jobb och projekt kommer iCON telematics att vara en naturlig del av arbetsflödet på Schakt & Transport.
Johnny Lindskoug kör en CAT 259B som är utrustad med guidat system från Scanlaser. En GPS-mottagare, ett modem som heter iCON GPS 60 och en handdator som heter CC61 är kopplad till en pildisplay som gör att han har full koll på hur mycket som ska återfyllas när kabeln väl är på plats. Schaktbotten mäts in, Johnny får måtten i handdatorn och sedan är det full fart.
– Det funkar väldigt bra. Nu är jag säker på att det blir rätt nivåer på återfyllningen oavsett hur schaktbotten varierar, säger Johnny.

Relaterade artiklar