ANNONS

Tufft för grisnäringen – bra för växtodlarna

Svenska grisproducenter går med förlust enligt LRF Konsults beräkning. Lönsamheten är den minsta sedan LRF Konsult började mäta och är därmed den produktionsgren inom jordbruket som uppvisar sämst lönsamhet just nu. Stora djurskyddslagskostnader i Sverige innebär att grisproduktionen har det svårt i konkurrensen på världsmarknaden.
– Fortsätter det så här är det snart slut på svensk skinka, fläskkotlett och fläskfilé på de svenska middagsborden, vilket är både tragiskt och motsägelsefullt då intresset för var och hur livsmedel produceras bara ökar, säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig lantbruk LRF Konsult.
Krisen bland grisföretag finns i hela Europa och beror på att det fullt ut är marknadskrafterna som styr. Efterfrågan på griskött är god på såväl lång som kort sikt men till följd av stora foderkostnader är resultatet svagt.  Det tidigare sambandet att grisköttet blev dyrare i takt med stigande spannmålspriser finns inte längre.
– Naturfenomenen som stormar, orkaner, regn och torka påverkar priset på spannmål och animalieproducenter påverkas direkt av ökande priser. Går då inte priset på köttet upp sjunker lönsamheten direkt, säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig lantbruk.
Det är inte enbart konsumtion och utbud som styr priserna på lantbruksprodukter. Tillgången på kapital på finansmarknaden spelar en ännu större roll. När det finns mycket pengar att placera investeras det i spannmål, kött, med mera och detta påverkar priset ännu mer än hur mycket vi äter i förhållande till lagersittuationen.
Bland växtodlarna råder det optimism inför 2011 utifrån samma världsmarknad. Spannmålspriser runt 2 kronor per kg inför skörd 2011 innebär att prissäkring kan ske till en historiskt sett mycket attraktiv nivå.
Enligt LRF Konsult behöver lantbruksföretagen utvecklas för att lyckas
LRF Konsult har följt lantbruksföretagens lönsamhetsutveckling i tolv år. Fler företag behöver ta sig uppåt i värdekedjan för att lyckas.
– Allt fler företag behöver skapa de intäktsökningar som gör att man klarar av prispress. Det kan vara kvalitet, hälsoprofil, bekvämlighet eller något annat, säger Jimmy Larsson, projektledare för Lantbrukets Lönsamhet LRF Konsult.
LRF Konsults prognos inför 2011 är att den allt starkare svensk krona kommer  innebära att importen ökar då importvaror blir billigare, och växelkursen gör att gårdsstödet blir mindre i svenska kronor räknat.  Ökar räntan med 1 procentenhet motsvarar det i snitt minus 20 kronor i timmen för grisbönderna.

Relaterade artiklar