Program 2017-09-30

Vi har träffat Fåravelsförbundets ordförande och pratat om vikten av att den svenska lammproduktionen ökar och så ska vi få reda på lite om möjligheterna till ammoniakhygienisering av avloppsslam för gödsling inom jordbruket.

Tillhörande inslag

Senaste programmen