Program 2017-10-27

Idag fortsätter vi vår rapportering från svinekongressen i Herning och berättar om mjölkkoppar till smågrisar. Vi har även provkört Fendts 1000-serie.

Tillhörande inslag

Senaste programmen