Program 2019-03-16

Man brukar säga att gränsen för var höstrapsen är lönsam går vid Dalälven. Snart kan dock lantbrukarna norr om den få en egen oljegröda, nämligen fältkrassingen.
Den tillåtna dosen av ogräsmedlet Fenix har sänkts och därmed behöver grönsaksproducenter hitta andra ogrässtrategier i framför allt morötter och palsternacka.

Tillhörande inslag

Senaste programmen