Program 2019-10-09

Vall är ett intressant foderalternativ till gris, det finns dock svårigheter med att implementera i dagens produktionssystem. Idag får vi ta del av en praktisk lösning med att pressa grönmassan till en juice. Vi besöker också Neste, ett stort finskt oljeraffinaderi som satsar stort på förnyelsebara bränslen och även säljer mycket till Sverige.

Tillhörande inslag

Senaste programmen