Program 2020-02-13

Lantbruksnytt besöker Vreta utbildningscentrum som redan är igång med planerna på ett nytt kostall efter branden och så har danska forskare kommit långt med ett ersättningspreparat till medicinsk zink för förebyggande av smågrisdiarré.

Senaste programmen