Program 2020-03-26

I dagens program gör vi en rundringning för att ta reda på hur de svenska lantbruksmaskinfirmorna påverkas när deras leverantörer tvingas stänga fabriker. Och så handlar det mer om maskiner, nämligen om växtskyddssprutor, och vikten av att inte slarva i växtskyddsarbetet då det kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Senaste programmen