Program 2020-09-08

Svenska Fåravelsförbundet arrangerar rovdjursvaka för att uppmärksamma problematiken med vargangrepp och vill se nya politiska beslut i frågan. Och den tyska maskintillverkaren Horsch har gjort en nyrekrytering för att skapa länkar mellan fabrik, återförsäljare och lantbrukare i Norden.

Tillhörande inslag

Senaste programmen