Program 2020-10-23

Mjölkproduktionen har förändrats och därför behöver beteslagen göra det samma. Det menar LRF:s förbundsordförande Palle Borgström, som får berätta mer i dagens program. Vi får också höra om hur förändrat stödsystem skulle kunna få fler att få upp ögonen för mellangrödor.

Senaste programmen