Program 2021-04-08

Världsmarknadspriset på socker stiger och ligger nu på den högsta nivån på flera år. Delta i verksamhet på Grön Arena gård, ett steg på vägen till arbete för nyanlända.

Tillhörande inslag

Senaste programmen