Program 2021-07-16

Med högt gödselpris gäller det att använda produkerna rätt. I dagens program ger Yara sin bästa tips inför hösten. Vi har också tittat på ett digitalt hjälpmedel från Danska Regen Farmer för att använda sig av Agroforestrysystem.

Tillhörande inslag

Senaste programmen