Program 2021-09-14

Nordic Beet Research håller kurs för betodlare för att öka sockerskörden. Och Claas rullar runt i landet med sitt turnékoncept - färdigkopplade ekipage som kan testas direkt hemma på gården.

Tillhörande inslag

Senaste programmen