Program 2022-09-22

Dagens program handlar mycket om teknik. Planteringsmaskinen MulchTec planterar grönsaker ett tjockt lager av växtmassa och så följer vi ett bevattningsförsök i majs.

Tillhörande inslag

Senaste programmen