Program 2022-09-23

I dagens program handlar det om hur gödselfabrikernas regelbundna nedstängningar påverkar lagren samt om effekterna av den höjda reporäntan.

Tillhörande inslag

Senaste programmen