Program 2023-02-07

I tisdagens Lantbruksnytt kan vi berätta om ännu ett rekordresultat för Lantmännen som delar ut en miljard till medlemmarna. Samt dubbel nytta för pollinerande insekter med blomsterremsor i odlingslandskapet.

Tillhörande inslag

Senaste programmen