Program 2023-03-22

I onsdagens Lantbruksnytt har vi kikat på nyttan med att lära sig traktorns GPS. Lantbrukare behöver göra nödvändiga investeringar för framtiden men det ekonomiska läget bromsar. LRF förklarar vilka konsekvenser räntan och inflationen har för lantbrukares villkor.

Tillhörande inslag

Senaste programmen