Inslag Åkerböna framtidens proteingröda

Kär böna har många namn, vicia faba på latin, bondböna på trädgårdsspråk och favaböna i många delar av världen.
Ett forsknings och växtförädlingsprojekt inom SLU Grogrund försöker finna sätt att förädla åkerböna för effektivare odling, för proteinråva i foder och livsmedel.

Senaste inslagen

Rådsmöte i Bryssel om jordbrukskrisen
En överfart med Scanstone bäddfräs och bäddplog
Kryddodling på Österlen
Nya möjligheter med AVR Ceres 440
BASF nyheter till Borgeby
Deutz-Fahr på G
God etablering är nyckeln till bra raps
Rätt spets till kultivatorn
Gick från civilingenjör till djuruppfödare
Nordic Seed på Borgeby
Arbetskraftsinvandringens påverkan på lantbruket
Agxeed på svensk mark
Viltskadedokumentation med drönare
Nya rekommendationer stärker biogasutveckling
Förvisning på Borgeby fältet
Lantbruket i Centrum
Autonoma fågelskrämmor – arbetet går framåt
Kvarngården först med mjölkningsrobotar till batchmjölkning
Löpande täckdikning är en bra strategi
Ökat intresse för batchmjölkning med mjölkningsrobot