Inslag Åkerböna framtidens proteingröda

Kär böna har många namn, vicia faba på latin, bondböna på trädgårdsspråk och favaböna i många delar av världen.
Ett forsknings och växtförädlingsprojekt inom SLU Grogrund försöker finna sätt att förädla åkerböna för effektivare odling, för proteinråva i foder och livsmedel.

Senaste inslagen

Viltskadedokumentation med drönare
Nya rekommendationer stärker biogasutveckling
Förvisning på Borgeby fältet
Lantbruket i Centrum
Autonoma fågelskrämmor – arbetet går framåt
Kvarngården först med mjölkningsrobotar till batchmjölkning
Löpande täckdikning är en bra strategi
Ökat intresse för batchmjölkning med mjölkningsrobot
Parlamentariker måste kämpa för att mer pengar skall tillbaka från EU till Sverige
Vetepriset drar uppåt igen
Inga jordgubbar om det fryser under blomningen
Full fart i grisproduktionen
Lantbrukarna i nordöstra Skåne investerar
Lägre driftskostnader med Väderstad Inspire 1200 C
Betalat för teknik som inte används
Styrräntan har börjat falla
Bevattningsmaskinerna är igång i skåne
Lantmännens föreningsstämma
Premiären för svensk färskpotatis
Svenska Foder - Stabilt utsädesläge