Inslag Lupinta

Företaget Lupinta tillverkar proteinalternativ av matlupin till humankonsumtion nu vill de expandera.

Senaste inslagen

Lantbrukare glömmer tjänstepensionen
Ny modell för förmedling av avvanda lamm
Bekämpa jättelokan
Varierande vallskörd
Torftigt till biologiskt rikt med betesskötsel
Affärsmässigheten viktigare än någonsin
Tekniken ger minskad växtskyddsförbrukning
Flera fördelar med rullhacka
Snabbare betalt för lammkött
Allt fler autonoma traktorer


Nya lastmaskiner ifrån Avant som kombinerar stor kraft med smidighet
Senorstyrning blev ett vardagsredskap
Precision i spannmålssådden kan vara ett vinnande koncept
Lantmännen erbjuder klimatsmart maltkorn
Välj rapssort utifrån din gård och inte avkastning
Väderstad ökar trots problem i världen
N-senorn stor hjälp vid kvävegödsling
Alla återförsäljare ska få specialist inom Smart Farming
Matpriserna rusar
Priset på spannmål fortsätter uppåt