Inslag Lupinta

Företaget Lupinta tillverkar proteinalternativ av matlupin till humankonsumtion nu vill de expandera.

Senaste inslagen

Provkörning Nissan Navara
Företagsledning SLU
Linsodlare
Kurs i likviditetsplanering
Kolinlagringsgård
Alnarpskonferensen 2020
Närkes slakteri
Raps i varm vinter
LEV potatis i påsar
Svensk kolinlagring
NutriFair mjölk
Betesprojekt
Plantekongress svampmedel
JD Sverigeetta
Grisproducentpris
Fler kan söka startstöd i Skåne
Plantekongres försäkring
NutriFair gris
Black eyed peas
Plantekongress Klimat