Inslag Populärt turnékoncept av Claas

Marknaden för storbalspressar blir allt mindre, då färre gårdar täcker allt större arealer. Därför är det extra viktigt för tillverkarna att man når rätt kunder med sina demonstrationer, snarare än så många som möjligt. För att göra just detta använder sig Claas av ett koncept där maskinerna kommer färdigkopplade ut på några utvalda gårdar runtom i Europa.

Senaste inslagen

Ökat tryck i stenutlösningen
Dansk kampanj i kamp mot ASF
Länsstyrelsen inspirerade ekoodlarna
Gödseln är 50 procent dyrare
15 hektar i timmen
Snabb stärkelseinlagring med ny sorts ensilagemajs
KvickFinn 6200
Allt färre ekokampanjer i handeln
Horsch redo för glyfosatförbud
Skördenedskrivning för en halv miljard
Pressar för tyngre balar
Sverige på väg att tappa kontrollen över vargförvaltningen
Jordbruksmarken fortsätter att exploateras
Rekorddyr el men vändning att vänta
Skärbord för kolvhack sparar lagringsutrymme
Förebyggande arbete krävs i kampen mot gnagare
Horschs första burna spruta med hög kapacitet och smidighet.
Tidigt hackad fodermajs smakar korna
Populärt turnékoncept av Claas
Stor kunskapssatsningen av NBR för ökad sockerskörd