Inslag EU vill halvera användandet av växtskyddsmedel.

I somras presenterade EU-kommissionen ett förslag till en förordning för en mer hållbar användning av växtskyddsmedel. Skulle den bli verklighet skulle det innebära att EU-länderna kommer behöva halvera sin användning av växtskyddsmedel till 2030.

Senaste inslagen

Camelina sativa - kulturväxt med användbar olja
Dataväxt seminarie med rätt insats på rätt plats
Ny handlingsplan för gris, nöt och lamm
Digital plattform som gynnar klimat och lönsamhet
Norrländsk algforskning
ASF slår hårt mot drabbade tyska grisbönder
Kvalitetsrevision på mjölkgård
Firmor från Ukraina ställer ut på Agromek
Blomsterbönder behöver strategier för bättre lönsamhet
Gårdsvandring med fokus på miljö på mjölkgårdar
Nerkortad avskrivningstid på biogasanläggning
8,62 miljarder mer i räntor per år
Nya kontrollregler stjälper gårdsmejerister
Inhemska baljväxter på vallen
Gödningen skall säkras i EU
Halvvägs genom betkampanjen
Nominerade nyheter på Eima
Produktutveckling fortsätter för WellAgri naturliga gödselmedel
Ekologiska livsmedels mervärden väger upp priset
Självförsörjning mer än bara mat