Inslag Ny rådgivningstjänst med fokus på väder och affärer

En ny rådgivningstjänst för de svenska lantbrukarna är på väg att se dagens ljus. Scandinavian Farmers är redo att lansera sin nya hemsida med start i början av året. Det är dels marknadsanalyser och aktuell information från världens råvarubörser men ett extra stort fokus kommer att ligga på väder specialanpassat för lantbruket.

Senaste inslagen

Ny praxis för solceller på jordbruksmark
Klimatsmart mjölk betalas bättre
Målet – självförsörjande på el
Tullmurar mot Ukraina igen
Prioritera betsådden
Mobiltelefon och N-Tester
Mer pengar på mat men mindre del av hushållskonsumtionen till livsmedel
Är Zetor uträknat?
Närvaror visar vart maten kommer ifrån
Fynd av gulrost i säsongens höstvete
Spårbar skånsk Whisky
Ny databas visar offentliga inköp
Bättre kunnskap om jordbruksmarkens värden behövs
Stora Markie Gods grissatsning
Skånsk rom på sockerbetor
Mäta mängden mat i livsmedelssystemet
Riskrådgivning för djurproducenter
Grisföretagare positivast
Mindre metanutsläpp med grönbete
Sex års uppehåll för Tech Agro