Inslag Biavel

Om varroakvalstret får fäste i en bikupa dröjer det bara ett par år innan hela bisamhället dör ut och problemet med varroa är växande och världsomfattande. För varje säsong sker det ungefär en tiodubbling av det motståndskraftiga kvalstret. Nu har dock Lunds biavelklubb kommit en bra bit på vägen mot vad som kan komma att bli ett revolutionernade varroatollerant bi.

Senaste inslagen

Kolinlagringsgård
Alnarpskonferensen 2020
Närkes slakteri
Raps i varm vinter
LEV potatis i påsar
Svensk kolinlagring
NutriFair mjölk
Betesprojekt
Plantekongress svampmedel
JD Sverigeetta
Grisproducentpris
Fler kan söka startstöd i Skåne
Plantekongres försäkring
NutriFair gris
Black eyed peas
Plantekongress Klimat
Enklare foderhantering för grisuppfödning
Rekordlång kampanj
Bästa mjölkkon
Få insekter men högt sjukdomstryck