ANNONS

Två delar på lantbruksstipendium

Årets vinnare av Lantmännens Från jord till bord-stipendiet är Annie Emilsson och Martin Fornander för deras uppsats ”The Impact of Data-Sharing Technology on Farmers’ Sustainability Work”. 

Från jord till bord-stipendiet delas ut årligen och är en del i Lantmännens samarbete med studenterna på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ultuna Studentkår. Stipendiet syftar till att belöna deras studenter och alumner för arbeten som bidrar till att utveckla Sveriges lantbruksföretag på ett lönsamt och hållbart sätt.

– Vi är glada att kunna tilldela detta prestigefyllda stipendium till Annie och Martin, som genom sitt engagemang och sina studier har visat en stark passion för lantbrukets framtid och hållbarhet. Att säkra upp svenska lantbrukares ägande och kontroll av sina datauppgifter samt att möjliggöra utbyte och rapportering av dessa datauppgifter som underlag för att skapa produktivitet, lönsamhet och hållbarhet är en av svenskt lantbruks mest strategiska frågeställningar. Detta belyser examensarbetarna på ett förtjänstfullt vis i sitt arbete, säger Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen.

Annie och Martin har båda vuxit upp och arbetat på gårdar, vilket lade grunden för deras gemensamma intresse för lantbruk. Detta intresse ledde dem till SLU Ultuna, där de utbildade sig till agronomekonomer. Efter att ha tagit examen 2023 har Annie börjat arbeta som managementkonsult och Martin som jordbruksförvaltare.

– Vår uppsats om datadelningsteknologins påverkan på lantbruksföretags hållbarhetsarbete kändes relevant för stipendiet men framför allt för lantbruksnäringen, och jag är både stolt och glad över att även Lantmännen tycker det, säger Annie Emilsson.

– Jag är mycket glad över denna utmärkelse. Uppmärksamheten kan hjälpa till att sprida våra insikter och främja innovativa lösningar för hållbarhet och lönsamhet inom svensk lantbrukssektor, säger Martin Fornander.

Studiens slutsats visar att lantbrukare har förbättrat sitt hållbarhetsarbete genom att använda datadelningsteknologi, men det är inte helt säkerställt att den isolerat påverkat förbättringarna. Men möjligheten att samla och lagra data i ett system har genererat en övergripande förståelse för gårdens data och hållbarhetsprestanda och studien bidrar till en djupare förståelse av datadelningsteknologi inom lantbruk och dess samband med hållbarhet.

Fakta
Motiveringen. Stipendiaterna har på ett förtjänstfullt sätt ringat in en relevant frågeställning i masteruppsatsen, vilken belyser den kritiska kopplingen mellan hållbarhet och digitalisering inom jordbruket. Studien adresserar de utmaningar som lantbrukare står inför i att implementera metoder som är mer hållbara, minska miljöpåverkan, tillgodose den växande befolkningens behov och parallellt nyttja nya digitala lösningar och datadelning.

Kommittén anser att stipendiaterna genom sitt arbete starkt bidragit till ökad kunskap och djupare förståelse kring betydelsen – från jord till bord – av datadelningsteknologi inom lantbruket som en väsentlig parameter för utvecklingen av mer hållbara metoder och ökad lönsamhet inom jordbruket.

Stipendiekommittén. Följande ingår: ULS ordförande, sekreterare, inspektor och näringslivsansvarig samt två representanter från Lantmännen.

Relaterade artiklar