ANNONS

Två nya aggregat från Komatsu

Komatsu Forest lanserar ett nytt tvåhjulsdrivet aggregat, Komatsu S82. Smidigt och lätt men ändå kompakt och starkt är kombinationerna som kännetecknar det nya aggregatet och gör det effektivt i tuffa, stamtäta gallringar.

En av anledningarna till den höga produktiviteten är att tvåhjulsmatningen tillåter stammarna att vrida sig i aggregatet, även de som har klykor eller är väldigt krokiga.

En annan funktion som bidar till den höga produktiviteten är Flex Friction Control som avläser stammens position i förhållande till stommen och därigenom styr knivarnas anläggningstryck mot stammen.

Komatsu S82 har också den smarta sågenheten Constant Cut som ger rätt kaphastighet genom hela kapcykeln, vilket både ökar produktiviteten och minimerar risker för kedjeskott och kapsprickor.

Som tillval kan aggregatet utrustas med flertädshantering, vilket ytterligare ökar produktionskapaciteten.

Komatsu S82 har även enkel service och underhåll, smarta slangdragningar och en väl skyddad aggregatdator som bidrar till att minimera oplanerade driftstopp och öka produktiviteten. Aggregatet går att utrusta med extra mätpunkt för ökad mätnoggrannhet och valbara matarhjul.ufidxwtxnpihbilf5udiKomatsu Forests nya allroundaggregat Komatsu C123 är produktivt och tillförlitligt. Det är det som gör det nya aggregatet till en pålitlig partner som alltid levererar.

Komatsus C123 har en effektiv matning vilket ger en hög produktion. En viktig faktor för den egenskapen är matarhjulens utformning. Matarhjulen har konkava ribbor vilket innebär att det är många kontaktytor mellan stam och matarhjul. Effekten blir att aggregatets klämkraft kan hållas låg med bibehållen matningskraft och låg energiförbrukning.

Förutom en hög produktivitet, Komatsu C123 har också effektiv och säker mätning. Även här är det matarhjulens utformning som bidrar till den höga kvaliteten i mätning. Andra fördelar med det nya aggregatet är gjutna kvistknivar som ger maximal hållbarhet, hög bärkraft och god stamhantering.

En annan faktor som gör Komatsu C123 så effektivt är sågenheten Constant Cut som garanterar rätt kaphastighet genom hela kapcykeln. Det betyder att man aldrig riskerar övervarvning av kedjan, vilket både ökar produktiviteten och minimerar risker för kedjeskott och kapsprickor.

Komatsu C123 är ett riktigt allroundaggregat som också är ett bra alternativ i brant terräng. Den robusta ramkonstruktionen och en extra stora tiltvinkel gör aggregatet produktivt.

I och med lanseringen av C123 erbjuds kunderna att även välja till flerträdshantering som ytterligare ökar produktiviteten.

Komatsu Forest jobbar med att konstant sänka maskinägarens kostnader. C123 är möjligt att leverera med fettsmord kedja och svärd, Eco-GLS. Förbättringen för maskinägaren är att oljedimman runt maskinen minimeras samt en bra smörjning med liten mängd smörjfett. Oljedimman runt maskinen påverkar frekvensen avseende behov av att putsa rutorna och rengöring av kylare och andra maskinkomponenter.ye8deqkk6juqgcxwp91m

Relaterade artiklar