ANNONS

Två nya stora ägare i Agronod

Startup-bolaget Agronod utvecklar en ny nationell dataplattform som på lantbrukarnas villkor möjliggör storskalig datadelning och utveckling av nya digitala lösningar. Bolaget är ett samägt initiativ mellan Lantmännen, Växa, Hushållningssällskapet och LRF. Nu får Agronod ytterligare förstärkning när Arla Sverige och HKScan Sverige kliver in som två nya ägare.

– Det är mycket positivt att Agronod nu kan bredda ägarbasen ytterligare och samla en väldigt stor del av svensk lantbruksnäring, säger Agronods vd Emilia Liljeström.
Agronod håller en snabb utvecklingstakt. I slutet av våren konkretiserade bolaget möjligheterna med samlad, strukturerad och delad data genom en pilotversion av ett nytt verktyg för automatisk klimatberäkning på gårdsnivå, Agrosfär. I september kom beskedet att Jordbruksverket beviljar finansiering i ett första steg på 50 miljoner kronor till Agronod för att utveckla en nationell dataplattform för delning av jordbruksdata. Nu sker nästa viktiga steg i utvecklingsresan: Agronod får förstärkning i ägarstrukturen i form av HKScan Sverige och Arla Sverige.

– Dataplattformen som vi utvecklar väcker stort intresse hos branschföretag, organisationer, myndigheter och lantbrukare. Att skapa konkret värde och nytta på gårdsnivå är centralt i det vi gör. Därför är det mycket positivt att Agronod nu kan bredda ägarbasen ytterligare och samla en väldigt stor del av svensk lantbruksnäring. Ägarkonstellationen står tydligt bakom vårt viktiga arbete med att möjliggöra ökad lönsamhet och hållbarhet för svenska lantbrukare genom datadelning, säger Emilia Liljeström, vd hos Agronod.

Värde framåt för hela branschen

Arla Sverige ägs i dag av cirka 2 200 mjölkbönder runt om i landet. Att kooperativet nu kliver in som ny ägare hos Agronod ser Kai Gyllström, vd för Arla Sverige, som ett viktigt steg i att underlätta Arla-böndernas vardag och bidra till konkret nytta på gårdarna.

– Vi är väldigt glada över att kliva in som ägare i Agronod. Genom att automatisera inhämtningen av mycket av den data som lantbrukare rapporterar i dag kan vi förhoppningsvis göra vardagen enklare för svenska Arlabönder, säger Kai Gyllström.

Agronods dataplattform kommer att skapa värde framåt för hela branschen. Det menar Lars Appelqvist, vd för HKScan Sverige:

– Målet för vår satsning Gårdsinitiativet är att i nära samarbete med våra leverantörer identifiera och utvärdera konkreta insatser på gård med målet att sänka klimatavtrycket och öka miljönyttorna. För att lyckas med det behöver dessa insatser kunna mätas på ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt. Agronods nya plattform är en utmärkt lösning, som vi är övertygade om att hela branschen kommer att kunna dra nytta av framöver. Ägarskapet är en värdefull möjlighet för oss att som ansvarstagande livsmedelsföretag kunna bidra till hållbarhetsarbetet inom svenskt lantbruk i samverkan med övriga ägare, säger Lars Appelqvist.

Stark förankring i svenskt lantbruk

– Ambitionen och målsättningen är hög med den datainfrastruktur som Agronod utvecklar. Branschen behöver samlas och agera för att möjliggöra ett starkare och mer lönsamt svenskt lantbruk och svensk livsmedelsindustri. För att klara det behövs affärsutveckling baserad på strukturerad, kvalitetssäkrad och lättillgänglig data. Agronods datainfrastruktur kommer omfatta all lantbruksdata och användas till en mängd innovationer och applikationer inom områden som hållbarhet, effektivitet och nya affärsmodeller. Därför är jag glad över att kunna välkomna Arla Sverige och HKScan Sverige som nya ägare. Tillsammans med de befintliga ägarbolagen Lantmännen, LRF, Hushållningssällskapet och Växa representerar ägarna en mycket bred konstellation av Sveriges lantbrukare – som utgör basen för svensk livsmedelsproduktion, säger Per Arfvidsson, styrelseordförande i Agronod.

Relaterade artiklar