ANNONS

Tydlig bild av jordens hälsa med nya, handfasta verktyg

Nordiska forskare och rådgivare har tillsammans utarbetat nordiska manualer för utvärdering av jordhälsa. Den är tillgänglig för jordbrukare, odlare och andra som har ett intresse av jord – och en spade.

I en framtid med ett mer instabilt klimat, kraftigare regn och mer torka, kommer det att vara ännu viktigare att ha fokus på jordstruktur, jordbiologi och jordhälsa. Forskare och rådgivare i de nordiska länderna har arbetat tillsammans i ett projekt för att göra det billigt och enkelt för jordbrukare och andra att få en klar bild av hur jorden mår.
Samarbetet har mynnat ut i fyra manualer på svenska, danska, norska och finska. De nordiska ländernas liknande klimat och andra förutsättningar för jordens konstitution, gör att vi vinner mycket på att samarbeta och dela kunskap och erfarenheter mellan länderna.

Utvärdering av jorden
I manualerna hittar man instruktioner för att utvärdera hur jorden mår. Det är här spaden kommer in som ett av de viktigaste verktygen, tillsammans med fingrar som kan känna hur jordens struktur är. Det man ser med blotta ögat är också en viktig del av utvärderingen, liksom att lukta på jorden. Det kan ge mycket kunskap om lufttillgång, vattentransport, biologisk aktivitet, tillväxt och rotutveckling.
Metoderna är låg-teknologiska och praktiska för att vara tillgängliga för alla, och både enkla och billiga att använda utan att behöva investera i avancerad utrustning eller dyra labb-tester. Manualerna kan fungera som ett verktyg för rådgivare och jordbrukare för att se och dokumentera om förändringar som de gör i brukandet av jorden verkar i rätt riktning.
När man har utvärderat jorden, erbjuder några av manualerna också åtgärder för att förbättra den.
De fyra manualerna har inte fullständigt lika innehåll, så det kan löna sig att titta i alla.

Nordiskt forskarsamarbete
Det är forskare och rådgivare från Danmark, Norge, Finland och Sverige som i nätverket Sustain Nordic Soil Health (NetSH) har delat kunskap och erfarenheter om hur man utvärderar och förbättrar jordkvalitet och behåller hälsan i jordar med nordiska förutsättningar.

Relaterade artiklar