ANNONS

Uppfödning av grisar utan antibiotika

Ett nytt projekt har startat i Danmark för att ytterligare minska förbrukningen av antibiotika i den danska grisuppfödningen. Målet är att 1,5 miljoner grisar ska födas upp utan antibiotika år 2021.

Danska Miljø- og Fødevareministeriet driver antibiotikaprojektet tillsammans med Danish Crown, Danmarks Tekniska Universitet, Landbug & Fødevarers forskningscenter SEGES. Den totala budgeten är på 15,5 miljoner kronor.
Varje år föds 17 miljoner grisar som går till slakt. Målet är att 1,5 miljoner grisar ska födas upp utan antibiotika år 2021. Viktigt att poängtera är att om en gris blir sjuk och kräver behandling får den det, men den slaktas och säljs då som en konventionell gris.

“Jag är mycket angelägen om att få ned förbrukningen av antibiotika i dansk grisproduktion. Tidigare har regeringen tagit initiativ för att förhindra husdjur-MRSA, och med det här projektet tar vi ett viktigt steg på vägen mot att kunna föda upp många fler grisar helt utan antibiotika” – kommenterar den danske miljö- och jordbruksministern Esben Lunde Larsen.

För två och ett halvt år sedan startade Danish Crown det första försöket med föda upp grisar utan användning av antibiotika. I år kommer företaget att nå en volym på 200 000 grisar som fötts upp utan antibiotika. Projektet innebär att Danish Crown nu kan lägga in ytterligare en växel för att öka andelen grisar som föds upp utan antibiotika.

“Projektet ger oss ett bra faktaunderlag för den framtida antibiotikafria uppfödningen av grisar. Samtidigt får vi värdefulla erfarenheter som vi kan omsätta till konkreta åtgärder. Det kommer vi i Danmark ha nytta av även för den övriga uppfödningen” – säger Christian Fink Hansen, Sektordirektör för grisuppfödning på SEGES.

Även när det gäller den övriga grisuppfödningen har Danmark satsat mycket på förebyggande rådgivning från veterinärer och ett omfattande hälsostyrningssystem. Dessa åtgärder har inneburit en bättre djuromsorg och en låg användning av antibiotika. En annan viktig orsak till att Danmark har så låg användning av antibiotika är att veterinärrådgivningen är skild från försäljningen av antibiotika. Sammantaget har dessa åtgärder inneburit att användningen av antibiotika minskat med 25 procent under perioden 2009 – 2016. Användningen fortsätter att minska även under 2017.
Dessutom har de danska grisuppfödarna en gemensam ambition att fasa ut så kallad kritisk antibiotika, som Cephalosporine och Fluorchinolone.

Relaterade artiklar