ANNONS

Uppkopplat lantbruk ger data för jämförelser

Varje år samlas en mängd uppgifter in i ditt växtodlingsprogram Nya Dataväxt. Dessa uppgifter kan du exportera för vidare analys. Genom tjänsten TB-analys kan du jämföra hantverket i din odling med andra lantbrukare på gårds- och grödnivå. TB-analys är ett enkelt och konkret sätt att få reda på vad du gör bra, och vad du kan bli lite bättre på.
TB-Analys är en tjänst från Hushållningssällskapet som på ett enkelt sätt jämför dina kalkyler med andra motsvarande och jämförbara lantbruk helt anonymt. Denna tjänst innebär att du får möjlighet att utvärdera ditt avslutade växtodlingsår innan det nya året tar vid. Det ger dig möjlighet att göra positiva förändringar och strategier för att planera dina insatser för kommande säsong.

Det man behöver göra är att se till att skördar, arealer och kostnaderna för dina insatser är uppdaterade i ditt växtodlingsprogram (utsäde, gödsel och växtskydd). Därefter exporterar Hushållningssällskapet uppgifterna vidare och sammanställer flera gårdars uppgifter. När bearbetningen är klar får du tillbaka din analys där du får ta del av jämförelsen och utvärdera hur du ligger till i jämförelse med andra lantbrukare.

I analysen får du även en jämförelse på din växtskyddsstrategi (ogräs, svamp och insekter) mellan gårdarna och grödorna.

Det är viktigt att uppgifterna i växtodlingsprogrammet är uppdaterade och korrekta när det gäller skördenivåer, arealer, utförda insatser samt priset på dessa. När analysen levereras efter er kalkyl är den kompletterad med schabloner för arbete, maskiner, torkning osv. Det är ett enhetligt skördepris för respektive gröda på alla gårdar i jämförelsen då fokus är på att jämföra hantverket i odlingen och inte hur pass duktig du har varit på att sälja grödorna.

I somras var representanter från DataVäxt, Hushållningssällskapet och Lantmännen i Lantbruksnytts studio för att diskutera och informera om vad det uppkopplade lantbruket innebär och vilka fördelar det har. Se den intervjun genom att klicka här.

Relaterade artiklar