ANNONS

USA tar marknadsandelar vad gäller grisexporten

Till följd av billigare grisar i USA jämfört med i Europa ökar nu USA sin export.

Samtidigt stiger terminspriset på gris på börsen i Chicago och detta till följa av att grisproduktionen i USA minskar och att exporten förväntas öka.
Från den 1 januari till den 24 augusti har USA exporterat 36 900 ton griskött, plus 45 procent jämfört med samma period år 2022.
Att priserna på griskött är så höga i EU beror på minskad produktion, bland annat till följd av höga spannmålspriser.

Relaterade artiklar