ANNONS

Utmaningar med högre räntor

Följdverkningarna av den fruktansvärda invasionen av Ukraina har lett till en allt mer osäker utveckling. Effekterna av de kraftiga kostnadsökningarna för lantbrukarnas insatsvaror, en uppskruvad inflationstakt och stigande räntor märks i ekonomin och påverkar givetvis både oss och våra kunder. Det rapporterar Landshypotek.

Avräkningspriserna inom lantbruket har relativt sett hållit sig på en hög nivå och prognoserna för vårbruket är lovande. För lantbruksföretagare är det viktigare än någonsin att ha stenkoll på sina kostnader och säkerställa sitt kassaflöde. Vi på Landshypotek är väl rustade för att kunna bedöma läget och de möjligheter och utmaningar som finns genom en tät dialog med våra kunder.

På bolånesidan har ränteförändringarna börjat att märkas av ordentligt. Intresset för att ändra bindningstider och diskutera ränteutvecklingen är stort. Såväl banker som kunder har vant sig vid en stabil och extremt låg räntenivå. Det nya läget skapar en osäkerhet om vad rätt ränta är och marknaden blir, åtminstone tillfälligt, trögare.

– Vi på Landshypotek fortsätter att växa med fler kunder och ökad utlåning.Tillväxten bekräftar att vi fyller ett behov på marknaden och ger oss möjligheter att bli en ännu bättre bank för kunderna, Per Lindblad, vd Landshypotek.

Relaterade artiklar