ANNONS

Utnyttja redskapen för kväveoptimering

Gödslingsbehovet avgörs helt av fältet kväveleverans och skördepotential ett enskilt år. Exakt hur behovet ser ut måste analyseras.

Det menar man på Yara som berättar att skillnaden i kvävebehov i samma fält kan uppgå till 80 -100 kg per hektar från ett år till ett annat med låg respektive hög skörd. Yara erbjuder flera olika redskap som hjälper till att optimera årets kvävegiva. Verktygen har lite olika egenskaper så det bästa är att kombinera dem för att få bäst uppfattning om kvävebehovet.
En nollruta är ett sätt att se. Läs mer om Yaras råd för att bedöma kvävebehovet genom att klicka här.

Relaterade artiklar