ANNONS

Utsikter för bättre ekonomi i lantbruket

Efter ett lite sämre år, 2009, ser det ljust ut för 2010. Den analysen gör Palle Jakobsen, dansk lantbruksekonom på www.agrocom.dk.
Han räknar med högre priser på de produkter lantbruket producerar och säljer och lägre priser på inköpta förnödenheter såsom gödning och växtskyddsmedel.
Spannmålspriset pressas just nu av överskott men eftersom odlingen blir mindre 2010 räknar Palle Jakobsen med att balansen mellan utbud och efterfråga blir mer normal under andra halvåret 2010, med stigande spannmålspriser som följd.
Oljeväxterna är den enda grödan som kan få det tuffare 2010 än 2009 vad gäller priset. En ökning av odlingen sätter press på priset som i bästa fall kan ligga kvar på samma nivå men även sjunka.
Dock förbättras även oljeväxtkalkylen av lägre priser på gödning och växtskyddsmedel.
Priserna på gödning har redan fallit rejält mot hur det såg ut för ett år sedan.
Mjölkproducenterna kan se fram emot stigande mjölkpriser. Redan nu har priserna på mjölkpulver och smör nått över de nivåer som gällde 2006, innan priserna steg till helt otroliga nivåer.
För grisproducenterna förväntas en förbättring vad gäller lönsamheten 2010. Eftersom produktionen minskat i Europa till följd av att många upphört med grisproduktion och i kombination med ökad efterfråga bör priserna stiga under 2010. Dock bör alla animalieproducenter se om sitt hus vad gäller foder och köpa spannmål innan dessa priser stiger.
Räntan har stor betydelse för lantbrukets lönsamhet och inget tyder på att räntenivån går upp inom den närmsta tiden.

Relaterade artiklar