ANNONS

Väderstad når en omsättning på 5,5 miljarder kronor

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning, sådd och precisionssådd, når en ny rekordomsättning för det finansiella året 2022. Bolaget får från 4,2 miljarder kronor under 2021 till 5,5 miljarder kronor i fjol.

Det har varit ännu ett mycket speciellt år för många globala företag. Covid-19 har haft en fortsatt effekt på många verksamheter, både med en större sjukfrånvaro och störningar i materialleveranser, priset på stål har ökat kraftigt, samtidigt som kriget i Ukraina som började i februari har haft en stor påverkan på både det globala lantbruket som helhet och Väderstad som företag.
Samtidigt har efterfrågan på Väderstads produkter fortsatt att vara stor där företagets innovationer spelar en viktig roll för lantbrukare världen över, allt i jakten på att mer effektivt kunna producera mat med en mindre andel insatsvaror.
– Det har varit ännu ett bra år för många lantbrukare med höga priser på spannmål och en stark investeringsvilja. Vår försäljning visar starka siffror samtidigt som vi, tillsammans med många andra företag, har påverkats både av Covid-19, höga materialpriser inte minst på stål och Rysslands krig mot Ukraina, säger Nicklas Bjersér, vice vd på Väderstad.
Medan verksamhetsåret 2022 var ett starkt år för Väderstad rent försäljningsmässigt så har det finansiella resultatet påverkats av situationen runt om i världen.
– Vårt resultat är lägre än föregående år, men sett till tidigare nämnda omständigheter som i huvudsak ligger bortom vår kontroll, så är vi nöjda med resultatet, säger Nicklas Bjersér.
Antalet anställda inom Väderstad Group har fortsatt att öka under året, från 1 900 föregående år till 2 000 medarbetare under 2022.
Väderstad har nyligen släppt Hållbarhetsrapporten för 2022. På deras hemsida Väderstad.com kan alla ta del av hur de arbetar för att hjälpa sina lantbrukare att producera mer mat på ett effektivt och hållbart sätt.

Relaterade artiklar