ANNONS

Väderstad var på plats i Berlin

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jorbearbetning och sådd, var tillsammans med 16 andra företag inom lantbrukssektorn på plats under förra veckas mässa Green Week i Berlin. Målet var att lyfta fram vikten av nya innovationer och ny teknik, för att skynda på övergången till ett mer hållbart och effektivt lantbruk.

I Innovationsforum Landtechniks monter var Väderstad på plats för att demonstrera vår innovation Proceed. Genom att placera varje frö med millimeterprecision kan Proceed drastiskt sänka utsädesgivan och ge en större avkastning med en mindre andel insatsvaror. Fälttester visar på betydande förbättringar i skördenivåer och utsädesgivor – samtidigt som Proceed minskar behovet av jordbearbetning, kemisk bekämpning samt gödning.

– Det är viktigt för oss att vara på plats här, inte för att marknadsföra våra produkter men för att visa att de ledande företagen i lantbrukssektorn står enade och för en dialog med beslutsfattare för att nå snabbare framsteg inom en av vår tids viktigaste frågor. Vi har haft en mycket positiv vecka här i Berlin, säger Elin Iseskog, Hållbarhetsansvarig på Väderstad.

Green Week 2024 besöktes av närmare 300 000 besökare. Några av dem var politiker då mässan också stod värd för ett möte för 70 lantbruksministrar som bland annat diskuterade vilken roll nya lösningar och ny teknik kommer ha för morgondagens lantbruk.

Väderstads monter besöktes av flera politiker, Tysklands förbundskansler Olaf Scholz fick en demonstration av en av Väderstads innovationer som kan vara en viktig pusselbit för ett hållbart lantbruk.

På plats var också Dan Ericsson, statssekreterare hos Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren.

– Väderstad betyder och kommer alltid att betyda väldigt mycket för lantbruket i Sverige. Företaget har alltid legat i framkant miljö- och klimatmässigt och kommer med sina innovationer att göra lantbruket ännu smartare. Det är mycket glädjande att se ett svenskt lantbruksföretag på en så viktig mässa som Green Week, säger Dan Ericsson.

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz besökte Väderstads monter.

Det var en händelserik vecka i Berlin med många givande diskussioner med politiker, om behovet av stöd och politiska åtgärder på både nationell och EU-nivå – för att hjälpa lantbruket att nå en ökad effektivitet och större möjligheter för våra lantbrukare att producera mer mat för världens växande befolkning.

Relaterade artiklar