ANNONS

Vägning utan uppehåll

Sverigelanseringen av vågsystemet som väger medan grävmaskinisten jobbar har kommit. Skandinaviska Teknik & Smörjsystem tar hit Loadtronic 3E, som har Windowsbaserat operativsystem med tydliga och lättnavigerade menyer. Vågsystemet är helt dynamiskt, vilket innebär att vägning sker under den normala arbetscykeln. Maskinisten kan utläsa aktuell last i skopan, total last, antal levererade skopor, kund, material, bilnummer och lastningsplats eller projektnummer.
Efter avslutad lastning kan informationen skicka som SMS till mottagaren eller skrivas ut som kvitto.

Relaterade artiklar