ANNONS

Vänta med att köpa gödning

Den uppmaningen kommer från lantbruksekonom Palle Jakobsen som i en intervju i den danska lantbrukstidningen Effektivt Landbrug berättar att han inte ser några som helst tecken på en prisuppgång vad gäller gödning.
– Priset på såväl naturgas som ammoniak är nu tillbaka till den lägsta nivån som rått under hela 2000-talet, säger Palle Jakobsen.
Han ser ingen orsak till att priset ska vända upp inom den närmsta tiden. Tvärt om. Så länge priserna på spannmål och andra grödor sjunker minskar behovet av gödning, dels för det blir mer träda, dels för att lantbrukarna gödslar mindre per hektar åker.
Ammoniak används för tillverkning av allt kvävegödselmedel och därmed styrs priset på kvävegödning till hundra procent av ammoniakpriset. För att göra ammoniak utvinner man kväve ur luften genom en mycket energikrävande process. Energin man använder är naturgas och priset på ammoniak består till 80 procent av kostnader för naturgas. Därmed följer naturgaspriset och ammoniakpriset varandra nästan slaviskt med viss eftersläpning vad gäller kvävegödselmedel eftersom dess priser ut till lantbrukarna kan bero på alla möjliga saker på marknaden. Enskilda handlares lager, frakter, med mera.

När priset på grödorna sjunker blir den optimala gödselgivan lägre och efterfrågan på gödning sjunker. Det bör innebära att det inte blir någon prisuppgång på gödning den närmsta tiden.

När priset på grödorna sjunker blir den optimala gödselgivan lägre och efterfrågan på gödning sjunker. Det bör innebära att det inte blir någon prisuppgång på gödning den närmsta tiden.

Priset på ammoniak dollar per ton från 2000-01 till 2009-07

Relaterade artiklar