ANNONS

Vänta med energiköp

Priset på råolja sjunker nu ytterligare och om prisnivån inte kan hålla sig över 55 dollar per fat nu i höst är risken stor att vi är tillbaka i samma kunjunktursvacka som förra vintern. Det säger Palle Jakobsen, lantbruksekonom på Agrocom i Danmark.
Han utesluter inte att vintern 2008/2009 kommer i repris med sjunkande priser på råolja, andra råvaror och aktier medan obligationer, schweizerfranc och dollar skjuter i höjden.
Slår hans tes in är det rätt strategi för en lantbrukare att avvakta alla energikrävande inköp såsom, diesel, gödning och elektricitet. För en svensk lantbrukare blir likaså lån i exempelvis dollar och euro dyrare medan räntan på svenska lån förblir låg.
Fördeln med en stigande dollar, för växtodlingsgården, är att spannmålspriset stiger sett i svenska kronor.
– Även om lantbrukare inte använder råolja säger den mycket om de ekonomiska förutsättningarna i lantbruket, konstaterar Palle Jakobsen.

Relaterade artiklar