ANNONS

Varannan lantbrukare vill investera

Den tyska lantbruksorganisationen DLG har frågat en stor mängd lantbrukare i hela Europa om framtida investeringar. Bland lantbruk emd 50 hektar åker eller mer säger sig hälften att de kan tänka sig investera för framtiden. En tredjedel vill investera för att effektivisera befintlig produktion, en tredejedel vill investera för att öka produktionen medan en tredjedel vill investera för att kunna producera alternativ energi på gården.
Investeringarna i lantbruket minskade med 25 precent år 2009 och minskade ytterligare 20 procent året därpå. Nu ökar de ingen och det med rekordfart. År 2011 räknar man med att försäljningen nästan når upp till 2008-års rekordnivåer. Som exempel såldes det traktorer till ett värde av 101 miljarder dollar i hela världen år 2008 och prognosen för 2011 ligger på 97 miljarder dollar.
Myket av fokus inom maskinutveckling ligger i dag på elektronik och sensorer. Det är utrustning för precisionsodling man tar fram, förutom för traktorer där hälften av utvecklingskostnaderna just nu ligger på avgasrening och bränsleeffektivitet.
En tydlig trend är att traktorer och redskap ska fökja ISOBUS-standrad. Med det uppfyllt behövs bara en monitor i traktorn, traktorns egen, och i den kan man då även styra redskapet.
Traktorer med generator som ger ström till redskapet och i tillräklig mängd så att man slipper kraftuttag och hydraulslangar är något annat som är på gång.
Förarlösa traktorer är en annan sak som kan dyka upp på åkrarna inom en tioårsperiod. Två lätta traktorer med redskap varav endast den ena har hytt och förare, kan redan i dag tillverkas och användas. Frågan är bara om marknaden är beredd på nyordningen.
När det gäller såmaskiner är det hastighet och precision som är i ropet. För några år sedan var 15 km/h en maxgräns för bibehållen exakthet vad gäller fröplaceingen. I dag kan man köra mycket fortare med nya moderna såmaskiner.
När det gäller växtskydd är det GPS-styrda sprutor med automatiskt till- och frånslag av munstyckena och därmed inga mistor eller överlappnngar som är det senaste. För konstgödselspridare är det väderstationer på traktorn som styr spridningsbilden och automatiskt kompenserar för vindpåverkan som är hett.
Även skördetröskorna förändras och där är det framförallt band i stället för hjul man sneglar på. Inte konstigt efter den gågna skördeperioden.
Med ISOBUS- kan man inte bara styra redskapet exakt från traktorn, man kan även låta rtedskapet styra traktorn. Med den tekniken finns det i dag tillverkare som kunat konstruera combipressar som kan köras kontinuerligt och där pressning, lindning, inplastning och avlastning kan ske i en sekvens utan att traktorn stannar.

Claas Baler Pilot styr trakrtorn så att pressen fylls optimalt oavsett hur strängen ser ut. Det ger perfekta balar och avlastar föraren.

Relaterade artiklar