ANNONS

Rätt växter på kantzoonen

Tyska forskare har slagit fast att kantzooner inte minskar näringsläckaget till intilliggande vattendrag då åkermarken är täckdikad. Läs den artikeln i sin helhet genom att klicka här. Men kantzoonen kan ändå vara bra om den utnyttjas rätt.
Genom att en växt som blommar med gula blommor tidigt på året kan man som exempel får rapsbaggarna att hålla till där och på så sätt skydda höstoljeväxterna när de är i sitt känsliga knoppstadium. kantzoon

Relaterade artiklar