ANNONS

Nytt verktyg från JD

Den senaste utvecklingen från det pågående John Deere-Granular produktutvecklings- och marknadsföringssamarbetet är Profit Maps, nu tillgängligt för producenterna via John Deere Operations Center. Resultatkartor är ett gratis verktyg för att hjälpa jordbrukare att se medelkostnads-, intäkts- och vinstkortslager på underfältnivå i operationscentret. Harley Janssen, produktchef med Granular, säger att Profit Maps kombinerar kraften i maskin- och produktionsdata med Granulars affärshanteringsmöjligheter för att hjälpa jordbrukarna att snabbt och enkelt se lönsamheten på fältnivå. “Att förstå en gårds ekonomiska hälsa på fältnivå är en av de viktigaste arbetena för varje producent”, förklarar Janssen. “Profit Maps är ett gratis verktyg som går ett steg längre och hjälper bönderna att bedöma den ekonomiska avkastningen på odlingsmetoder på en mer granulär delfältnivå.” Brad Silva, produktchef med John Deere, tillägger: “Tekniska framsteg har gjort det möjligt för bönder att utveckla agronomiska planer som gör variationer över sina fält till möjligheter att förbättra sina bottenlinjer. Profit Maps hjälper jordbrukarna att se de ekonomiska konsekvenserna av dessa beslut och anpassa sina förvaltningspraxis i enlighet därmed. ” Profit Maps är den första utgåvan av ett flerfaserat tillvägagångssätt från Deere och Granular-samarbetet. Kunderna kan välja in vinstkartor genom att klicka på ikonen Granular Profit Maps på verktygsmenyn i Operations Center. Därifrån kan de se medelkostnads-, intäkts- och vinstkartor i operationscenterets fältanalysatorverktyg.

Relaterade artiklar