ANNONS

Veteimporten upp 40 procent i EU

Till följd av stor import av spannmål från Ukraina har importen av vete så här långt uppgått till 4,6 miljoner ton så här långt under denna säsong. Det är en ökning med 40 procent jämfört med för ett år sedan.

Detta sätter press på vetepriset på Matif som då och då ser ut att gå i upptrend, men som sen faller tillbaka igen. Så har det varit även denna veckan, först upp men i slutet ner.
Det räcker således inte med att skördarna i Sydamerika skrivs ner till följd av torka och att Kina ökar inköpen. Även från Frankrike kom det positiva nyheter under veckan. Där hade exporten av vete varit betydligt större än vad som rapporterats, till följd av missar i kommunikationen.
Det är trots allt gott om vete i EU och ett problem vad gäller handeln, förutom att det trycker på från Ukraina, är att ryssarna säljer vete på världsmarknaden till rabatterat pris, bland annat till Afrika.
Samtidigt kan konstateras att dagens vetepris, som rör sig runt 230 euro per ton på Matif i Paris, och som med dagens växelkurs blir 2:69 kronor per kg är historiskt högt. Det är inte många år man fått det priset under de senaste 30 åren som spannmålsodlare i Sverige. Ställs priset även till dagens pris på gödsel, exempelvis 3:80 kronor per kg för N27 och knappt 18 kronor per liter för diesel, exklusive skatterabatter, är spannmålskalkylen trots allt historiskt bra. TB II för höstvete ligger på över 7 000 kronor per hektar vilket i stort sett är rekord.

Relaterade artiklar