ANNONS

Vetepriset når nästan 3 kronor per kg

Priset för vete är nu uppe på 249:50 euro per ton på Matif i Paris. Det blir 2:91 kronor per kg. Samtliga produkter som Lantbruksnytt bevakar steg i pris under veckan.

På Matif i Paris gick vete upp med 6,0 procent, majs steg i pris med 3,3 procent medan rapspriset ökade med 2,4 procent.
Förändringarna på börsen i Chicago blev plus 6,7 procent för vete, plus 2,1 procent för majs och plus 0,3 procent för soja.
Bakgrunden till att spannmålspriserna fortsätter att stiga kan bero på den USDA-rapport som kom i veckan och som visade på minskade lager av vete till följd av ökad konsumtion. Minskade lager av majs till följd av såväl minskad produktion som ökad konsumtion men ökade lager av soja till följd av ökad produktion och minskad konsumtion. Soja gick också sämre  vad gäller prisutvecklingen och det är rimligt att anta att sojapriset faller framöver.

De svenska dagspriserna för fysiks vara är just nu för höstbete 2:40 kronor per kg för vårvete (med minst 13 % protein) 3:20 kronor per kg, fodervete 2:10 kronor per kg, etanolvete 2:10 kronor per kg, råg 2:40 kronor per kg, foderhavre 3:35 kronor per kg, grynhavre 3:20 kronor per kg, foderkorn 2:08 kronor per kg, maltkorn 2:60 kronor per kg, foderärtor 3:- kronor per kg, åkerbönor 3:- kronor per kg, linfrö 5:10 kronor per kg och raps 5:39 kronor per kg.

Relaterade artiklar