ANNONS

Viking Malt minskar CO2-avtrycket

Viking Malt har satt Science Based Targets, med åtagande om att minska sina  växthusgasutsläpp från egna aktiviteter (Scope 1 & 2) med 42 procent till år 2030. Majoriteten av Viking Malts totala utsläpp, över 87 procent, är deras scope-3 utsläpp från sina leverantörer av maltkorn, vilket framförallt är från primärproduktionsledet på gårdarna.

Flertalet av Viking Malts kunder är tillräckligt stora för att ha reduktionsmål som även täcker deras scope 3-utsläpp. För att stödja sina kunder i att uppnå dessa mål, är Viking Malt engagerade i att arbeta med intressenter i hela leverantörskedjan, för att identifiera områden för utsläppsminskningar och justera processer och aktiviteter.

Viking Malt köper in korn från lantbrukare i Finland, Sverige, Danmark, Polen och Litauen och har letat efter sätt att effektivt mäta och minska sina utsläpp kopplat till sina inköp.

Annika Wilhelmson, VP för Hållbarhet, Innovation & Marknadsföring på Viking Malt Group berättar att våra lantbrukare är centrala för vår hållbarhetsresa. Med denna nya plattform ger vi över 1200 lantbrukare över hela Europa möjligheten att aktivt delta i ett mer klimatsmart och hållbart jordbruk. Detta möjliggör för oss att effektivt förstå och verifiera effekten av odlingsaktiviteter.

Den nya plattformen, utvecklad med det svenska teknikföretaget Improvin’, ger Viking Malt en detaljerad översikt över gårdarnas hållbarhetsprestanda, vilket lägger grunden för initiativ kopplade till mer hållbart jordbruk, där odlare kan justera sina metoder baserat på återkoppling som bygger på realtidsdata.

Genom skalbar datainsamling underlättas lantbrukarnas rapportering. “Vi vill att våra lantbrukare ska kunna fokusera på hållbart och lönsamt jordbruk, inte tidskrävande och omfattande rapportering,” betonar Annika.

Plattformen ger Viking Malt ett verifierat utsläpp för sina produkter, data kopplad till biologisk mångfald samt insikter i leverantörskedjan som de kan dela med sitt nätverk av bryggerier, destillerier och livsmedelstillverkare. Viking Malt förväntar sig att denna transparens kommer att driva en positiv förändring i hela branschen.

Annika avslutar: “Vårt engagemang för hållbar mat- och dryckesproduktion delas av industrin. Framgång kräver att vi samarbetar och delar tillvägagångssätt genom hela, och till och med bortom, vår egen värdekedja. Vi är exalterade över att leda och inspirera våra partners och kunder på denna resa.”

Niklas Wallsargård, vd för Improvin’, är entusiastisk
– Vi är både stolta och glada över att arbeta med Viking Malt, ett familjeföretag som visar djupt engagemang för att driva positiv och hållbar förändring i sin egen leverantörskedja. Tillsammans skapar vi nya förutsättningar för en hel bransch, där vi som ledande exempel visar hur hållbarhet integreras i alla led i värdekedjan.

Relaterade artiklar