ANNONS

Viktigt inför årsskiftet

Alla ägare till aktiebolag har rätt, att oavsett inkomst från bolaget, ta ut två inkomstbasbelopp som utdelning ur bolaget. För år 2010 är inkomstbasbeloppet 51 100 kronor vilket innebär att ägaren kan ta ut 102 200 kronor i utdelning under 2010. Förutsättnignen är att bolaget går så pass bra att det finns utdelningsbara vinstmedel till minst denna summa efter senaste årsredovisningen.
Vad gäller inkomstskatten har utdelningen den fördelen att dessa pengar först belastas med bolagsskatt om 26,1 procent som vinstskatt i bolaget och därefter betalar ägaren 20 procent kapitalskatt på utdelningen. Den totala skatten blir således väsentligt lägre än för lön som även belastas med sociala avgifter. Nackdelen är att inkomster av kapital inte ligger till grund för framtida pensioner.
Därför bör man först och främst se till att ta ut den realistiskt lön innan man tar utdelning.
Men för dem som redan tar ut en lagom lön finns det stora pengar att tjäna på att utnyttja vinstutdelningssystemet och i vissa fall kan än större lön ge möjlighet till än större utdelning.
Förutom de två basbeloppen kan ägaren till ett aktiebolag ta än mer som vinstutdelning. Hur mycket beror på två saker. Den samlade löndesumman i bolaget samt hur mycket ägaren själv tar ut i lön. Ju mer lön ju mer utdelning är den princip som gäller.
Detta kan innebära att en företagare kan ligga precis under en lönegräns för att få tillstånd till större utdelning. Är så fallet kan det löna sig att ta ut en extralön före den 31 december ut bolaget och på så vis ha möjlighet till större vinstutdelning.
På www.skatteverket.se kan man se dessa gränser och genom att jämföra med årets ackumulerade löner är det snabbt att se hur man ligger till och om man ska ge sig själv en extra lön innan årsskiftet.

Som egenföretagare är det viktigt att hinna göra allt rätt innan årskiftet och därför kommer vi på www.nilehnteknik.se att ge ett tips varje dag fram till den 31 december. Tips som är bra för lönsamheten i ditt företag.

Relaterade artiklar