ANNONS

Vitklöver och flytgödsel ger all näring

Den ekologiska lantbrukaren Niels Mejnertsen på Själland i Danmark skördar sin vitklöver två eller tre gånger per år och häller hela skörden i flytgödselbehållaren. Han är övertyga om att lantbruket kan klara sig utan inköp av konstgödsel.
Gården förfogar över 800 hektar åker och på det odlas 76 hektar vitklöver. Av dessa används 10 hektar för egen utsädesodling medan 66 hektar är för gårdens kväveproduktion.
Klövern skördas med exakthack och blandas med flytgödsel från gårdens slaktsvinsproduktion. Årsproduktionen är 25 000 grisar. Viktmässigt är det lika mycket flytgödsel som vitklöver i böandningen. Vitklövern innehåller cirka 4 kg N per ton och flytgödseln 5. När de blandas samman sker en snabb prosess som enligt uppgift får blandingen att innehålla cirka 4,5 procent kväve när den senare sprids ut på åkern.

Relaterade artiklar