ANNONS

Vitsenap bra fånggröda

Vitsenap och oljerättika är de ästa mellangrödorna på så vis att deras rotsystem går djupt och luckrar därmed jorden bra. Roten är även tjock. Nackdelen med dessa fånggrödor jämfört med gräs är etableringen. Gräs som fånggröda kan sås in på våren, antingen med spreidare i höstspannmål eller samtidigt som sådd av vårspannmål. När man sår in vitsenap eller oljerättika är tiden knapp. Fånggrödan måste vara sådd senast den 20 augusti för att berättiga till stöd inom programmet för minskat kväveläckage och oavsett om man är med i det eller ej behöver fånggrödan sås i tid för att hinna växa ordentligt innan frosten kommer.
Ett sätt är att så vitsenap eller fånggröda med centrifugalspridare före skörd. Fånggrödan på vidstående bild är vitsenap sådd med centgrifugalspridare den 17 juli och någon vecka senare tröskades foderärtorna som växte där. I dag, den 5 augusti, är plantorna redan 5 centimeter höga och beståndet ser bra ut. Troligtvis kommer vitsenapen att utvecklas bra eftersom det finns relativt gott om kväve i jorden efter ärtorna.

Vitsenap efter ärtor den 5 augusti. Sådda med centrifugalspridare i växande gröda den 17 juli.

Vitsenap efter ärtor den 5 augusti. Sådda med centrifugalspridare i växande gröda den 17 juli.

Relaterade artiklar