ANNONS

Von der Leyen nomineras till ordförande för EU-kommissionen

Den 27–28 juni träffades EU:s statschefer för att bland annat nominera kandidater till EU:s ”toppjobb” och slå fast de strategiska prioriteringarna för unionen under den kommande mandatperioden.

Statscheferna enades om att de vill se att EU-kommissionens nuvarande ordförande, Ursula von der Leyen (EPP), fortsätter en mandatperiod till. Först behöver hon bli godkänd av Europaparlamentet.

Utöver nomineringen av nästa ordförande i EU-kommissionen, kom statscheferna även överens om att nominera Estlands premiärminister Kaja Kallas (Renew) till höga representanten för utrikesfrågor och Portugals före detta premiärminister António Costa (S&D) till ordförande för Europeiska Rådet. Nästa steg i processen för von der Leyen och Kallas är att tillsammans med övriga föreslagna utfrågas av berörda utskott i Europaparlamentet, som sedan godkänner dem. Slutligen ska även Europeiska Rådet godkänna dem, innan de är formellt utsedda.

Statscheferna antog även EU:s strategiska agenda för 2024–2029. Agendan utgår från de tre pelarna ”ett fritt och demokratiskt Europa”, ”ett starkt och säkert Europa” samt ”ett välmående och konkurrenskraftigt Europa” som ska bidra till en mer självständig union med bättre förutsättningar att hantera framtida kriser. I dokumentet står det även att EU ska främja en konkurrenskraftig, hållbar och motståndskraftig lantbrukssektor samt att unionen ska bidra till levande landsbygder och de ska verka för att lantbrukets roll i livsmedelskedjan stärks. Statscheferna vill även fortsätta utveckla EU:s klimat- och miljöarbetet, utan att hota marknadens konkurrenskraft samt se ökade investeringar i klimatanpassning.

Relaterade artiklar