ANNONS

Yara arbetar för hållbar livsmedelsproduktion

I en orolig omvärld ska Yara både säkra tillgången på mineralgödsel och stötta omställningen till ett fossilfritt jordbruk. Hur det går kommer att påverka hela Europas livsmedelsförsörjning, där Sverige ska ha en mer effektiv livsmedelsproduktion och producera mer hållbar mat.

I Almedalen 2022 kommer Yara finnas på plats för att delta i samtal om hur Sverige kan öka självförsörjningsgraden inom jordbruket samtidigt som jordbruket ställs om till att bli mer effektivt och klimatsmart. Genom arbete med precisionsjordbruk och fossilfri gödsel vill Yara bidra till en väg framåt för en ökad och hållbar svensk livsmedelsproduktion.

Seminariet ”Bonden och de globala klimatmålen – vilka investeringar behövs i framtidens hållbara jordbruk?” arrangeras på Strandvägen 4.2, ”Future Food Forum med Dagens industri, Dagligvarunytt och Di Weekend. Yara arrangerar seminariet tillsammans med Arla, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa, HK Scan samt DeLaval.

Yara vill både säkra tillgången på mineralgödsel, stötta omställningen till ett fossilfritt jordbruk och framför allt, bidra med de mest optimala lösningarna för både lantbrukare och klimatet.

Relaterade artiklar