ANNONS

Ytterligare stöd till drabbade tyska lantbrukare

Tyska myndigheter sjösätter en andra ekonomisk hjälpinsats för landets lantbrukare som är drabbade lönsamhetsmässigt till följd av kriget i Ukraina.
Precis som förra stödet, vilket började betalas ut i förra veckan, omfattar det företag inom trädgård- och vinodling samt fågel- och grisproducenter.
Summan är också den samma denna gång, 180 miljoner euro. Stödet är begränsat till 15 000 euro per lantbruksföretag vilket innebär att pengarna räcker till 12 000 producenter inom dessa fyra näringar. De flesta länder i Europa har olika former av stöd för att rädda sina lantbruksföretag just nu, så även i Sverige. Tyska grisproducenter är således duktiga förhandlare, eftersom den näringen faktiskt går plus i Tyskland i dag.

Relaterade artiklar